โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์ตามแนวทางแห่งความเป็นจริง ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น


    ปรัชญาโรงเรียน
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจโรงเรียน
  เป้าประสงค์
  รู้จักโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  ประวัตินักบุญยอห์น บอสโก
  ประวัตินักบุญดอมินิก
  โลโก้โรงเรียนแบบ ขาว-ดำ
  โลโก้โรงเรียนแบบ ส
  เครื่องแบบนักเรียน
 
    หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2556
  เว็บไซต์ศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน
 
    ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
 
    ฝ่ายนโยบายและแผน
  ฝ่ายธุรการและการเงิน
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  งานบริการแนะแนว
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันครอบครัวสารสิทธิ์ฯ 
 
 
 
 
(11/04/57)..ในช่วงบ่ายของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรเรียนดี ประพฤติดี ให้กับนักเรียน โดยบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการได้เป็นประธานในพิธี    >> อ่านรายละเอียด...
 

 
พิธีฉลองนักบุญยอห์น บอสโกและฉลองอธิการ 
 
 
 
 
(11/04/57)..เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีมิสซาฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และฉลองอธิการ โดยในช่วงเช้าบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการเป็นประธานในพิธีมิสซา   >> อ่านรายละเอียด...
 

 
พิธีตรีวารฉลองนักบุญยอห์น บอสโก
 
 
 
 
(11/04/57)..เมื่อวันที่ 4 ,5และ6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีตรีวาร ฉลองนักบุญ ยอห์น บอสโก โดยมีบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล    >> อ่านรายละเอียด...
 

 
 
   
    ประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
  การตรวจประเมินลูกเสือ ขั้นที่ 5
  บรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556
  นักกีฬาคนเก่งคว้ารางวัลในกีฬาว่ายน้ำ ในรายการท่าเรือพระแท่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1/2556
  กิจกรรมประกวดร้องเพลง ในวันต่อต้านยาเสพติด
  พิธีสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2556
  มอบเกียรติบัตรเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
  กิจกรรม English Day 2013
  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ณ เทศบาลอำเภอบ้านโป่ง
  การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการสอนสู่กระบวนการพัฒนาความคิด
  วันภาษาไทยแห่งชาติ 2556
  นักเรียนชั้น ม.2,3 เข้ารับชมการสาธิตการฝึกดับเพลิงจากหน่วยงานป้องกันภัย อ.บ้านโป่ง
  ผลงานนักเรียนในกิจกรรมชุมนุม "ช่างสร้างภาพ" และ ชุมนุม "ข้างหลังภาพ"
  กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2556
  กิจกรรมระลึกพระคุณแม่
  คุณพ่อเจ้าคณะฯเยี่ยมบ้านสารสิทธิ์ฯ
  วันคล้ายวันสถาปนากลุ่มประชาคมอาเซียน
  ชมรมคาทอลิก ม.ธรรมศาสตร์ มาแนะแนวให้น้องๆ ม.6
  ชาวสารสิทธิ์ฯ น้อมใจถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556
  มอบรางวัลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ปี 2556
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ AFS รุ่นที่ 52
  ค่ายวิทยาศาสตร์น้อย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.กาญจนบุรี
  กิจกรรมวันดอมินิก
  ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ AFS รุ่นที่ 52
  กีฬาสี ปีการศึกษา 2556
  โครงการ "ศาลยุติธรรมกับประชาชน...บนเส้นทางเดียวกัน" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556
  Happy Birthday คุณพ่อยะรัตน์  ไชยรา
  นักกีฬาคนเก่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด
  คนเก่งสารสิทธิ์ฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้รัฐสภา ระดับประเทศ
  นักกีฬาคว้ารางวัลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในรายการแข่งขันกรมพลศึกษา
  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการและบริหารความเสี่ยงและคณะ
  ยินดีต้อนรับท่านอนุสิษฐ์  คุณากร รองเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเยี่ยมบ้านสารสิทธิ์ฯ
  ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
  นักเรียนคนเก่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์เนื่องในวันมหิดล
  ฉลองวัดพระคริสตราชา (วัดน้อย)
  Happy Birthday บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล
  ชาวสารสิทธิ์ฯรวมใจน้อมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม
  กิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 2/2556
  พิธีตรีวารวันพระคริสตสมภพ
  พิธีเสกถ้าพระกุมาร
  งานคริสต์มาสปี 2556
  แฟนซี ปาร์ตี้ไนท์ รวมพลคนรักยีนส์
  ยินดีต้อนรับนักเรียน AFS สู่บ้านสารสิทธิ์ฯ
 
 
 
 
 

 
สารสิทธิ์สาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 

 
    คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
  อัครสังฆมลฑลกรุงเทพ
  โรงเรียนดอนบอสโก
  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
  โรงเรียนแสงทองวิทยา
  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
  โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง
  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
  โรงเรียนเซนต์แมรี่
  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
  โรงเรียนนารีวุฒิ
  โรงเรียนอรุณวิทยา
 
    จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี

 
 
มหาวิทยาลัยอื่นๆ...
 
Fast Counter 2008
   
Copyright © 2007 , SARASIT PHITHAYALAI SCHOOL All rights reserved