โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์ตามแนวทางแห่งความเป็นจริง ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น


    ปรัชญาโรงเรียน
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจโรงเรียน
  เป้าประสงค์
  รู้จักโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  ประวัตินักบุญยอห์น บอสโก
  ประวัตินักบุญดอมินิก
  โลโก้โรงเรียนแบบ ขาว-ดำ
  โลโก้โรงเรียนแบบ สี
  เครื่องแบบนักเรียน
 
    หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2556
  เว็บไซต์ศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน
 
    ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
 
    ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายบุคลากรและแผน
  ฝ่ายประกันคุณภาพภายใน
  ฝ่ายกิจการนักเรียนและบริการแนวแนว
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  ฝ่ายงบประมาณ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
  หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2558 
................................................................................................................................

  แบบฟอร์มกรอกประวัติส่วนตัวของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ดาวโหลดได้ที่นี่
  ข้อควรทราบของผู้ปกครองในการร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการดูแลนักเรียน 
 เข้าโปรแกรมกรอกคะแนนครู (จากภายนอกโรงเรียน)
 เข้าโปรแกรมกรอกคะแนนครู (จากภายในโรงเรียน) 
 
 

                                                                           ดูรายละเอียดปฏิทินเพิ่มเติมที่นี่ >>


 
พิธีจับสลากเลือกสี ในกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
 
 
(24/09/58)..ก่อนงานกีฬาสีจะเริ่มขึ้น ทางกลุ่มสาระสุขศึกษาพลานามัย ได้จัดพิธีจับสลากแบ่งสี โดยในปีนี้พี่ๆชั้น ม.5  >> อ่านรายละเอียด...
 

 
ต้อนรับคุณพ่อบอสโกกลับบ้านสารสิทธิ์ฯ
 
 
 
 
(24/09/58)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้นำรูปปั้นคุณพ่อบอสโกและนักบุญดอมินิกที่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียน ไปบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม   >> อ่านรายละเอียด...
 

 
ฉลองวันคล้ายวันเกิดคุณพ่ออธิการ
 
 
 
 
(09/09/58)..เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา คณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียนสารสิทธิ์ฯ ได้ร่วมจัดงานวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา   >> อ่านรายละเอียด...
 


 
 
   
    อบรมครูเพื่อเตรียมรับการประเมิน สมศ. รอบที่ 4 (พ.ศ.2559-2563)
  วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558และยินดีต้อนรับคุณครูใหม่
  ประชุมผู้ปกครองใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
  การแข่งขันจัดพานไหว้ครู
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมTo Be number One ต่อต้านยาเสพติด
  วันสุนทรภู่
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2558
  พิธีเปิดกิจกรรมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
  นักเรียนรับรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปาก
  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 
 
 
 
 

 
สารสิทธิ์สาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 

 
Fast Counter 2008
   
Copyright © 2007 , SARASIT PHITHAYALAI SCHOOL All rights reserved