โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์ตามแนวทางแห่งความเป็นจริง ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น


    ปรัชญาโรงเรียน
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจโรงเรียน
  เป้าประสงค์
  รู้จักโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  ประวัตินักบุญยอห์น บอสโก
  ประวัตินักบุญดอมินิก
  โลโก้โรงเรียนแบบ ขาว-ดำ
  โลโก้โรงเรียนแบบ ส
  เครื่องแบบนักเรียน
 
    หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2556
  เว็บไซต์ศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน
 
    ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
 
    ฝ่ายนโยบายและแผน
  ฝ่ายธุรการและการเงิน
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  งานบริการแนะแนว
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ดูรายละเอียดปฏิทินเพิ่มเติมที่นี่ >>


 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 12 สิงหาคม
 
 
 
 
  (22/08/57)..วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ พระบรมราชินีนาถ >> อ่านรายละเอียด...
 

 
กิจกรรมรักแม่ 
 
 
 
 
  (22/08/57)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมรักแม่ขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครอง1>> อ่านรายละเอียด...
 

 
อบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตร 
 
 
 
 
  (22/08/57)..เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตร ณ วัดใหม่เจริญผล>> อ่านรายละเอียด...
 

 
 
   
    สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2557
  เยาวชนคนเก่งรับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
  พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 และต้อนรับคุณครูใหม่
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
  เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557
  ประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
  พิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2557
  เปิดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
  กิจกรรมห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2557
  พิธีมิสซาฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์
  อบรมฟื้นฟูจิตใจ คณะครูสารสิทธิ์ฯ เรื่อง "พัฒนาจิต พัฒนาชีวิตครู"
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งประเทศไทย
  แจกแท็บเลตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ปี 2557
  กิจกรรมสาธิตวิธีการดับเพลิงของเทศบาล อำเภอบ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 

 
สารสิทธิ์สาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 

 
    คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
  อัครสังฆมลฑลกรุงเทพ
  โรงเรียนดอนบอสโก
  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
  โรงเรียนแสงทองวิทยา
  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
  โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง
  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
  โรงเรียนเซนต์แมรี่
  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
  โรงเรียนนารีวุฒิ
  โรงเรียนอรุณวิทยา
 
    จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี

 
 
มหาวิทยาลัยอื่นๆ...
 
Fast Counter 2008
   
Copyright © 2007 , SARASIT PHITHAYALAI SCHOOL All rights reserved