โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์ตามแนวทางแห่งความเป็นจริง ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น


    ปรัชญาโรงเรียน
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจโรงเรียน
  เป้าประสงค์
  รู้จักโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  ประวัตินักบุญยอห์น บอสโก
  ประวัตินักบุญดอมินิก
  โลโก้โรงเรียนแบบ ขาว-ดำ
  โลโก้โรงเรียนแบบ ส
  เครื่องแบบนักเรียน
 
    หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2556
  เว็บไซต์ศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน
 
    ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
 
    ฝ่ายนโยบายและแผน
  ฝ่ายธุรการและการเงิน
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  งานบริการแนะแนว
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
แจกแท็บเล็ตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
 
 
(10/07/57)..เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ ได้แจกแท็บเล็ต ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1>> อ่านรายละเอียด...
 

 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งประเทศไทย
 
 
 
 
  (10/07/57)..เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 >> อ่านรายละเอียด...
 

 
อบรมฟื้นฟูจิตใจ คณะครูสารสิทธิ์ฯ เรื่อง "พัฒนาจิต พัฒนาชีวิตครู"
 
 
 
 
   (10/07/57)..โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจคณะครู เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ คือ พัฒนาจิต พัฒนาชีวิตครู ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก บาทหลวงประเสริฐ  โลหะวิริยศิริ C.Ss.R  >> อ่านรายละเอียด...
 

 
 
   
    สัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2557
  เยาวชนคนเก่งรับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
  พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 และต้อนรับคุณครูใหม่
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
  เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557
  ประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
  พิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2557
  เปิดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
  กิจกรรมห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2557
  พิธีมิสซาฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์
 
 
 
 
 
 

 
สารสิทธิ์สาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 

 
    คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
  อัครสังฆมลฑลกรุงเทพ
  โรงเรียนดอนบอสโก
  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
  โรงเรียนแสงทองวิทยา
  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
  โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง
  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
  โรงเรียนเซนต์แมรี่
  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
  โรงเรียนนารีวุฒิ
  โรงเรียนอรุณวิทยา
 
    จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี

 
 
มหาวิทยาลัยอื่นๆ...
 
Fast Counter 2008
   
Copyright © 2007 , SARASIT PHITHAYALAI SCHOOL All rights reserved